GDPR obecné nařízení o ochranně osobních údajů 2016/679 účinnost od 25.5.2018

V Souvislosti s novým nařízením Evropské unie týkající se ochrany osobních údajů (můžete se setkat se zkratkou GDPR) Vás informujeme o následujícím:

  • Správcem vašich osobních údajů je EUROLATON CHEQUIA s.r.o.
  • Vaše údaje zpracováváme pro účely poskytování našich produktů.
  • Vaše údaje zpracováváme také podle zákona o osobních údajích č.101/2000Sb
  • Vaše údaje na dokladech archivujeme dle zákona o účetnictví a zákona o DPH.